UMMA TOKEN INVESTOR
Edit profile
Translation is not possible.

2023  Palestinian  Genocide teach the world nation that:

1. There is no Unite Nation, but only the  interest of America,

2. There is no Democracy, but only the interest of America,

3. There is no Human rights, but only the interest of America,

4. There is no Women right, but only the interest of America,

5. There is no right of children, but only the interest of America,

6. There is no International criminal laws, but only the interest of America,

7. There is no WHO, but only the interest of America,

8. There is no value for the vote civilian including American except those who support what the politician plane,

9. There is no Countries free to do what they need, but only America,

10. There is no criteria to decide some thing is right or wrong, but only the interest of America,

11. There is no criteria to say one countries, groups or individual is "Terrorist", but only the interest of America.

In short, to day every thing is measured in "interest of America!"

I am shure, this will END UP one day.

IT IS A TIME FOR WORLD NATION TO SAY IN ONE VOTE:

* stop double standard!

* stop pseudo democracy!

* stop pseudo human right!

*stop stop seudo women right!

*stop stop pseudo children right!

* stop pseudo war crime!

* stop pseudo I international Organizations!

Stop! Stop! Stop!

Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

Oduu Ammee!!

Hidhattoonni Libaanoon keessa sochoo'an galgala kana Misaa'elli kudha lamaan (12) Magaaloota Israael haleelanii jiru! Kunoo jabaan Rabbi qofa! Magaalaan Israael akkanatti haleelamte! Garichi akka jadhetti haleellaa kana yakka waraanaa Israael ummata nagaa Falasxiin irratti raawwachaa jirtuuf deebii kennuudha jadhee jira! Gama biraan hidhamanii Falasxiin Viidiyoo haaraa taankii Israael daaraa Botoroo godhuu isaanii argisiistu maxxansanii jiru! Israaeliif dubbiin akka haleellaa qilleensaan dubartii fi daa'iman irratti yakka waraana raawwatan san lafoon ta'uu diddeef jachuudha...🙂

Rabbiin warra haqa isaaf falmatu irra haa kaansu!

Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

As wr wb hordoftoota koo baga nagaan gara kana dhuftan.

Send as a message
Share on my page
Share in the group
umma1698937335 Сhanged his profile picture
1 month
Translation is not possible.

image
Send as a message
Share on my page
Share in the group