UMMA TOKEN INVESTOR

About me

Husayn Buxoriy ma'ruzalari. Alloh taolo manfaatli qilsin, foydamizga hujjat qilsin, amin!

Translation is not possible.

✨ «Sening!»

18 views
Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

Qalbingga eng birinchi kelgani sening ilohing bo'ladi

Husaynxon Yahyo Abdulmajid

image
Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

image
Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

image
Send as a message
Share on my page
Share in the group