UMMA TOKEN INVESTOR

About me

كيف أبتسم والاقصى🕌 أسير 🇵🇸

Translation is not possible.

#guyyaa_3 Qofatu Hafe

#keeroon_9ffaa

Ajajmneeti

Waltajjii #keeroon_9ffaa Haala Adda taheen Kan Qophaahe.

🗓Guyyaa 25/02/2016

Ganama ⏱2:30

🏢#galma_aadaa Magaalaa #shaashamannee Abboostoo.

image
Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

We stand with Palestine 🇵🇸

image
Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

#Yaa_Gazzah😭 🇵🇸

Lubbuu Ilma Namaa Lafa irra deemuu mitii !

Lubbuun Allaattii Qilleensa Irra Balaliituu !

Yeroo Ammaatti Socho'uu Dadhabdee Jirti

Yaa Subhaanallaah Mee Xiinxlii Ilaali.!

#Oh_Gazzah😭 🇵🇸

Not the Soul of Man walking on Earth

The Soul of a Pig Flying in the Air

She is currently unable to move

Oh SubhanAllah Please Analyze.

image
image
image
Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

Look it

image
Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

As wr wb

Send as a message
Share on my page
Share in the group