Translation is not possible.

ዒልም ፈላጊ - የሞባይል መተግበሪያ

• መተግበሪያው ከያዛቸው በጥቂቱ፦

- ከ40 በላይ የሱና ኡስታዞችን ደርሶች፣

- የዐቂዳ፣ የተውሒድ፣ የመንሀጅ ኪታቦችን፣

- እያንዳንዱ የድምፅ ቅጂ ከሶፍት ኮፒ ጋር

- የቀን እና የማታ ገፅታ ያካተተ፣

- የፅሁፍ መጠን መጨመርና መቀነስ፣

- የጀማሪ ኪታቦችን ለብቻ የሚያሳይ፣

- የደርስ ሰአት እና ቀን አስታዋሽ ያለው፣

- ደርሱን ብናቋርጠው ሌላ ጊዜ ካቆመበት የሚጀምር፣

- አድስ ደርስ ሲጫን መልእክት የሚቀበል ነው።

• መተግበሪያውን በሚከተለው ሊንክ ያውርዱ፦

https://play.google.com/store/....apps/details?id=com.

ዒልም ፈላጊ - Apps on Google Play

ከ500 በላይ ደርሶች ስብስብ
Send as a message
Share on my page
Share in the group